Kohtuasi C-48/05: Eelotsusetaotlus, mille esitas Landgericht Nürnberg-Fürth 28. jaanuari 2005. aasta määrusega kohtuasjas Adam Opel AG versus Autec AG, keda toetas Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e.V.