Kirjalik küsimus E-3712/05, mille on esitanud Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) komisjonile. Vaimse puude tõttu koolidest välja jäetud rumeenlased