Kohtuasi C-278/04: Euroopa Ühenduste Komisjoni 29. juuni 2004. aasta hagi Saksamaa Liitvabariigi vastu