Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel Acehis (Indoneesia) läbiviidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta