Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Indonesiens regering om opgaver, status, privilegier og immuniteter for Den Europæiske Unions Observatørmission i Aceh (Indonesien) (Observatørmissionen i ACEH — AMM) og dens personale