Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-40/03 P: Rica Foods (Free Zone) NV versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Madalmaade Kuningriik, Hispaania Kuningriik (Apellatsioonkaebus — Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kord — Suhkru ning suhkru- ja kakaosegude import — Määrus (EÜ) nr 2081/2000 — Kaitsemeetmed — ÜMT otsuse artikkel 109 — Komisjoni kaalutlusõigus — Proportsionaalsusepõhimõte — Põhjendus)