Komisjoni määrus (EÜ) nr 1127/2004, 17. juuni 2004, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1290/2003 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 31. osaliseks pakkumismenetluseks