Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/541 av den 7 april 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt” (SGB))