Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/541 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2020 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt» (ΠΓΕ)]