Kohtuasi F-55/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 27. septembri 2011 . aasta määrus De Nicola versus EIP (Avalik teenistus — Menetlus — Kohtukulude kindlaksmääramine — Hüvitatavad kohtukulud — Vältimatud kulud — Institutsiooni poolt oma advokaadile makstud tasu — Kohtuvaidluse kaotanud hageja kohustus see tasu hüvitada — Võrdse kohtlemise põhimõte — Tõhus kohtulik kaitse — Tingimused)