Riigiabi lubamine vastavalt EMP lepingu artiklile 61 ja järelevalve- ja kohtulepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 3