Kirjalik küsimus E-1275/05, mille on esitanud Panagiotis Beglitis (PSE) ja Nikolaos Sifunakis (PSE) komisjonile. Arheoloogilise leiukoha hävitamine Türgis paisjärve ehituse tõttu