Komisjoni määrus (EÜ) nr 1005/2005, 30. juuni 2005, millega kehtestatakse valge suhkru tuletatud sekkumishinnad turustusaastaks 2005/2006