Kohtuasi C-228/05: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. septembri 2006.  aasta otsus (Commissione tributaria di primo grado di Trento (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Stradasfalti Srl versus Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 17 lõige 7 ja artikkel 29 — Sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus)