Kirjalik küsimus E-0323/06 Esitaja(d): Alyn Smith (Verts/ALE) komisjonile. Nafta üleandmine ühelt laevalt teisele Forthi lahes Šotimaal