Teatis Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu lisaprotokolli, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist Euroopa Liiduga, jõustumise kuupäeva kohta