Kirjalik küsimus P-1687/05 Esitaja(d): Rebecca Harms (Verts/ALE) nõukogule. Dr Mordechai Vanunu vabaduse illegaalne piiramine ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti rikkumine