Kirjalik küsimus E-2039/06 Esitaja(d): Georgios Papastamkos (PPE-DE) komisjonile. Toetusmeetmed tootmis- ja tarbijakaitsesektoritele toidukriisi puhul