Kirjalik küsimus E-4815/06 Esitaja(d): Monica Frassoni (Verts/ALE), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Umberto Guidoni (GUE/NGL) ja Vittorio Prodi (ALDE) komisjonile. Euroopa Komisjoni energia eest vastutava liikme Piebgalsi avaldused Torre Valdaliga Nordi jõujaamas Itaalias Civitavecchias