Kirjalik küsimus E-1637/05 Esitaja(d): Roberta Angelilli (UEN) komisjonile. Vahendid õppepargi rajamiseks