Komisjoni otsus, 07. 04 2005, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.3716 - AS WATSON / MARIONNAUD) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)