Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. prosince 2004.