Kirjalik küsimus P-0495/05 Esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) nõukogule. Institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamine paremaks otsustamismenetluseks