2005/196/EÜ: Nõukogu otsus, 21. veebruar 2005, Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise kirjavahetuse teel sõlmitava lepingu, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise tekstiiltoodetega kauplemise lepingu muutmist ja selle kehtivuse pikendamist, allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta