Kirjalik küsimus E-4865/05 Esitaja(d): Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) nõukogule. Ekvatoriaal-Guinea