Kutse süsivesinike geoloogilise luure loa taotlemiseks Madalmaade mandrilava tsoonis E16