Kirjalik küsimus E-4364/06 Esitaja(d): Roberta Angelilli (UEN) komisjonile. Teave 2006. aasta septembris toimunud Itaalia asutuste ja komisjoni vahelise kohtumise tulemuste kohta