Euroopa Kohtu otsus (neljas koda) 15. juuli 2004 kohtuasjas C-419/03: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Osaline ülevõtmata jätmine — Tõendamiskohustus — Direktiiv 2001/18/EÜ)