Komisjoni direktiiv 2005/63/EÜ, 3. oktoober 2005, millega parandatakse direktiivi 2005/26/EÜ seoses direktiivi 2000/13/EÜ IIIa lisast ajutiselt välja jäetud toidu koostisosade ja ainete loeteluga (EMPs kohaldatav tekst)