EFTA järelevalveameti otsus nr 298/05/COL, 22. november 2005 , ettepaneku kohta, milles käsitletakse piirkondlikult diferentseeritud sotsiaalkindlustusmaksu määrasid teatavates majandusharudes (Norra)