Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 23/2005, 20. detsember 2004, millega kohandatakse alates 1. juulist 2004 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate pensioniskeemi osamaksete määra ning alates 1. jaanuarist 2005 ühenduse ja liikmesriikide pensioniskeemide vahel kasutatavat ülekannete intressimäära