Kirjalik küsimus P-4683/05 Esitaja(d): Frank Vanhecke (NI) komisjonile. Subsiidiumid äriühingule DEGUS NV