Akt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta - VII lisa:Ühinemisakti artiklis 23 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed - Rumeenia - 7.Maksustamine