Ministri määrus, milles vaadatakse läbi kõrgeimad tavahinnad avaliku teenindamise kohustustega lennuliinidel Baleaari saarte vahel (EMPs kohaldatav tekst)