Kommissionens förordning (EG) nr 1267/2004 av den 8 juli 2004 om fastställande av justeringskoefficienter för de traditionella aktörernas särskilda referenskvantiteter och för de icke-traditionella aktörernas särskilda tilldelningar inom ramen för tilläggskvantiteten för import av bananer till de nya medlemsstaterna under perioden 1 maj-31 december 2004.