Uredba Komisije (ES) št. 1267/2004 z dne 8. julija 2004 o določitvi koeficientov prilagajanja za uporabo posebnih referenčnih količin standardnih pridelovalcev in posebnih nadomestil nestandardnih pridelovalcev v okviru dodatne količine, za uvoz banan v nove države članice, v obdobju od 1. maja do 31. decembra 2004