Nariadenia Komisie (ES) č. 1267/2004 z 8. júla 2004, ktorým sa stanovujú vyrovnávacie koeficienty vzťahujúce sa na referenčné množstvá pre tradičných dovozcov a na pridelené kvóty pre netradičných dovozcov v rámci dodatočnej kvóty pre dovoz banánov do nových členských štátov v období od 1. mája do 31. decembra 2004