Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/2004 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2004, για τον καθορισμό των συντελεστών προσαρμογής που θα εφαρμοστούν στις ειδικές ποσότητες αναφοράς των παραδοσιακών εμπορευομένων και στις ειδικές χορηγήσεις μεριδίου των μη παραδοσιακών εμπορευομένων στο πλαίσιο της πρόσθετης ποσότητας για την εισαγωγή μπανανών στα νέα κράτη μέλη για την περίοδο από, της 1ή Μαΐου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004