EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 90/2011 ( 2011. gada 19. jūlijs ), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)