Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe protokolli ajutise kohaldamise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduse ja Komoori islamiliitvabariigi vahelises komooride rannikuvetes kalastamise kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline hüvitis ajavahemikuks 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2010