Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi leping, millega kehtestatakse raamistik Türgi Vabariigi osalemiseks Euroopa Liidu kriisiohjamisoperatsioonides - deklaratsioonid