Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul [COM(2017) 647 final – 2017/0288 (COD)]