ASJAÕIGUSSEADUSE, EESTI VÄÄRTPABERITE KESKREGISTRI SEADUSE, KREDIIDIASUTUSTE SEADUSE, KINDLUSTUSTEGEVUSE SEADUSE, PANKROTISEADUSE, VÕLAÕIGUSSEADUSE, RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE SEADUSE JA VÄÄRTPABERITURU SEADUSE MUUTMISE SEADUS1