Komisjoni määrus (EÜ) nr 1446/2004, 13. august 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril