Kirjalik küsimus P-3832/05 Esitaja(d): Roger Helmer (NI) komisjonile. Komisjoni toetused