Komisjoni otsus, 31/03/2006, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4163 - WIENER STÄDTISCHE / TBIH) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)