Kirjalik küsimus E-2273/04 Esitaja(d): Ilda Figueiredo (GUE/NGL), komisjonile. Reoveepuhastussüsteemi ehitamine