Komisjoni otsus, 15. 09 2004, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.3541 - TPG POST / ESSENT RETAIL / CENDRIS-BSC JV) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)