Kirjalik küsimus E-2125/04 Esitaja(d): Cristiana Muscardini (UEN), komisjonile. Petturlikud meilid