Kirjalik küsimus E-1176/06, mille on esitanud Catherine Stihler (PSE) komisjonile. Erasmuse programmi edendamine